Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Om …


Karthaken är ett oberoende mikroförlag som etablerades för att stödja produktion, publicering och marknadsföring av en romanserie som utspelas på Gotland under den tidigmoderna kalkbruksepoken.