Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Anknytning till Gotland


Min anknytning till bygden presenteras i några filmer på Youtube.

Se gärna