Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Böcker


Krig och fred i Kalkland

Nils Länger återvänder till Gotland efter en förlisning. Hemma i Hellvi finner han en gård i sorg efter modern som just dött. Provinsen är som i alla tider strategiskt viktig och danskarna kämpar för att återta ön från den svenska stormakten. Kalkbranschen växer och familjens lilla andel i Lörjebruket ger extrainkomster.
Band knyts med granngårdar genom giftermål men familjebildningen kan ta sig krokiga vägar, kärleken lockar till genvägar.
En kalkpatronson i Hellvi utbildar sig till lantmätare. Hans slit med att kartera hemsocknen gestaltas i ett kapitel.
Nya hot växer vid horisonten vid ingången till 1700-talet då omvärldens makter gör gemensam sak för att förändra
maktbalansen i norr.

Rika och mustiga källor ligger till grund för gestaltningen av livet på Längers med granngårdarna Sudergårde och Sajgs. Samspelet mellan småfolk och bjässar i näringen är skildrat baserat på research inom kalkindustrins historia. Villkoren för branschen och händelser av betydelse för aktörerna vävs in i boken.

Krig och fred i kalkland är en fristående fortsättning på Det bleka guldet (2020). Boken nominerades av Gotlands hembygdsförbund till Årets hembygdsbok 2020.

Lustfylld, så kan researchen inför skrivandet av denna bok beskrivas. Händelser i karaktärernas liv förekommer så frekvent i olika källor, att det varit en fest att gestalta dem.

Det bleka guldet

Läs mer på bokens egen hemsida (öppnas i nytt fönster)