Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Lyckad boksignering på Etelhems krukmakeri


Två konstformer på samma plats! Trots konkurrens från medeltidsveckan kom ett stort antal besökare till krukmakeriet och vädret. Tack för stödet, Torleif Solberg!

Till Etelhems krukmakeri

Inlagt den

,