Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Författarsamtal på Bläse kalkbruk


För att nå ut till isolerade litteraturvänner på ön har

Region Gotland och Biblioteken på Gotland tagit initiativet till att spela in författarsamtal för publicering på YouTube.

I början av oktober intervjuades Lars G Norén

av Kenneth Tillberg på Bläse Kalkbruk.

Ett STORT TACK till Kenneth och till Region Gotland!

Länk till intervjun på Youtube

Inlagt den

,