Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Inspirationskällor


Inspirationskällor och underlag för research, i urval

Allmän historia

Boken om Gotland: Minnesskrift med anledning av Gotlands återförening

med Sverige genom freden i Brömsebro den 13 augusti 1645

Visby, 1945

Beskattning och markanvändning

Revisionsbok för Gotland 1653

Generalundervisningsbok om alla hemmans beskaffenhet i Gotlands län 1653

Redigerad av Tommy Sundberg och Tryggve Siltberg

Barry Press förlag, Visby 1978

Ronsten, Jakob. Gotländska gårdar och ägor kring år 1700:

Samt om lantmäteriarkiven på Gotland

Gotlandica, Klintehamn, 2011

Siltberg, Tryggve, Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid :

Skatterna, gårdarna och befolkningen

Gotlandica, Klintehamn 2018

Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-24

utgiven med inledning och register av Evert Melefors, med skattehistorisk översikt

av Tryggve Siltberg.

Ödin, Visby, 2003

Om tingen

Siltberg, Tryggve, Östergren, Majvor, Tingsplatser på Gotland:

Organisation och styrning före 1700

Gotlandica, Klintehamn 2018

Infrastruktur, handel, ekonomi

Siltberg, Tryggve, Lanthamnar på Gotland och hamnordningar i

Sverige, Danmark och på Gotland

Ingår i Kust och kyrka på Gotland : Historiska uppsatser. – 2010

Steffen, Richard ,Visby hamns historia.

Visby, 1942

Kalkindustri

Emilsson, Kavonius; Livet kring kalk och sten i Hellvi under 300 år

Lärbro 1997

Gotlandskalk: Beskrivning av traditionell kalktillverkning i Hejnum-Djupqvior

Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1987

Munthe H, Way-Matthiesen L och Hansson H Om kalkindustrien på Gotland /

Särtryck ur Hammare och fackla XIII 1943-1944

Slite Cement och Kalk Aktiebolag, Stockholm, 1945

Ohlsson, Arvid, Gotlands kalkpatroner : En berättelse om Gotlands kalkbruksindustri

Visby, 1964

Rönnby, Johan, Archaeology and the contemporary :

The limestone industry at Lörje, Gotland, Sweden

Ingår i: European Association of Archaeologists.

Annual Meeting (9 : 2003: St. Petersburg):

The interplay of past and present :

papers from a session held at the 9th annual EAA meeting

in St. Petersburg 2003. – 2004. S. 71-82

Södertörns högskola, Huddinge, 2004

Steffen, Richard, Personer och händelser i den gotländska kalkindustriens

historia Ridelius, Visby, 1940

Törnqvist & Wendeln, Maritimarkeologisk undersökning av Lörge, Kyllaj och Värne,

Kulturhistoria, folkliv och seder

Erlandsson, Theodor, En döende kultur 1-3

Ridelius ,Visby, 1923

Ny utg, Gotlandskonst, 1975

Tellström, Ing-Marie, Ett ståtligt bröllop

Gotlandica, Klintehamn, 2010

Göransson, Göte, Gustav II Adolf och hans folk

Bra böcker, Höganäs, 1994

Kulturhistoriska museet i Bunge 1907-2007. 100 år i ord och bild :

ett museum, socknen, byggnaderna och människorna 

Kulturhistoriska museet i Bunge, Fårösund, 2007

Söderberg, Hans Lorenz, Sägner, seder och bruk på södra Gotland

Ridelius, Visby, 1924

Kyrkohistoria

Visby stifts herdaminne

efter mestadels otryckta källor utarbetadt af O.W. Lemke

Bolin, Visby, 1868

Lokalhistoria

Johansson, Anders R, Hellvitrakten: Från Abburrstainen till Östra Djupvik

Haimdagars förlag, Lärbro, 20

Maritim historia

Ericson Wolke, Lars, Kapare och pirater i nordeuropa under 800 år

Historiska Media, Lund, 2014

Glete, Jan, Warfare at sea : 1500-1650 :

Maritime conflicts and the transformation of Europe

Routledge, London, 2007

Eriksson, Niklas , Urbanism under sail :

An archaeology of fluit ships in early modern everyday life

Södertörns högskola, Huddinge , 2014

Språk

Olsson, Ingemar, Ortnamn på Gotland;

AWE/Geber, Stockholm, 1984

Släkter

Gadd, David, Släkten Briant, Stora Banna i Lärbro

Gotlänningen, Visby, 1937

Daun, Torsten, Gothemsborna

Visby 2004 Books on demand

Stormaktstiden

Harrison, Dick, Ett stort lidande har kommit över oss

Ordfront, Stockholm 2014

Matthis, Moa, Maria Eleonora: Drottningen som sa nej

Bonnierförlagen, Stockholm, 2010

Lange, Ulrich Johan Adolf Johan: Stormaktstidens enfant terrible

Medströms bokförlag, Stockholm, 2019

Övrigt

Lerbom, Jens, Mellan två riken : Integration, politisk kultur och

förnationella identiteter på Gotland 1500-1700

Nordic Academic Press, Lund 2003

Arkivmaterial

Landsarkivet i Visby

 • Hercules Briants nådeansökan 1653
 • Fastebrev Längers 1601
 • Bouppteckningar Jacob Thomasson Länger Jacob Persson Sudergårde

Riksarkivet

 • Gotlands Nordertredings dombok vintertinget 1654
 • Stegeborgssamlingen, Arvprinsen Karl Gustavs handlingar
  rörande Gotland i fascikeln Varjehanda rättegångshandlingar
 • Hellvi kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper,
  SE/ViLA/23046/L I a/1 (1651-1736)
 • M fl kyrkoarkiv
 • Tulljournaler, Visby och Lörje Hamn

Under en sälsafari i Harstena skärgård fick jag förmånen att med egna ögon se

det Nils Länger kunde ha sett av bådorna längst ut i havsbandet 1673.

Denna webbplats använder kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du Karthakens använding av kakor.  Lär dig mer