Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Om Karthaken


Karthaken är ett oberoende mikroförlag som etablerades för att stödja produktion, publicering och marknadsföring av en romanserie som utspelas på Gotland under den tidigmoderna kalkbruksepoken.