Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Rolands boktips,


i webb-TV Hej Gotland

Det bleka guldet presenteras av bokhandlare Roland Salemark i webb-TV: Hej Gotland,

fint inramad av Peter Englunds och Annika Norlins böcker!

Inlagt den

,