Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Smakprov på texten


hämtat från flik på omslaget:

Ut genom porten i gårdsmuren släpades superintendenten i sina armar. Det svarta tyget i hans dräkt solkades illa av markens damm, han vrålade av harm. Tätt efter bars hans unga hustru, halvt klädd, halvt naken, närmast apatisk. Efter sprang Brodinus två yngsta gråtande och sist leddes Sara ut av en flinande knekt. I ett ögonblick Nils sent skulle glömma fångade de varandras blickar.
I en gles halvcirkel stod drängar, pigor, husbönder och hustrur från närbelägna gårdar och betraktade med påtagligt lugn vad som pågick.
Nils såg sig förtvivlat om för att hitta någon han kände och undrade varför ingen ingrep.
– Varför ska vi ingripa? Och hur? Låt kungarna kriga bäst de gitter. Orden kom från en böjd och fårad bonde.
– Oss gjorde oss dansken aldrig något ont, inflikade en granne.

Inlagt den