Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Texten satt och omslag klart


Baksidestexten lyder:

Det råder kalkbruksboom under 1600-talets sista decennier. Några bondefamiljer på norra Gotland tar sig in på en marknad dominerad av kapitalstarka patroner. Handelskontakter odlas alltjämt med städer runt Östersjön trots recessionen efter medeltiden. Provinsen är som i alla tider strategiskt viktig och danskarna kämpar för att återta ön från stormakten i norr, medan krafter på kontinenten positionerar sig för att säkra kontrollen över handelsvägarna på innanhavet.

I boken gestaltas färgstarka händelser på bygden,
nedtecknade av äldre lokalhistoriker. Läsaren får se tillvaron ur böndernas perspektiv; på gårdarna Längers, Sudergårde och Sajgs.

Inlagt den