Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Vi ses på Gotlands bokmässa 22 april


Karthaken deltar på Gotlands bokmässa i Almedalsbiblioteket
med bokbord, försäljning och ca 20 minuters presentation på temat:
Kalkboom i karolinertiden. Research och gestaltning. Lars G Norén tar upp
historisk kontext och omvärld. Han berättar om sina drivkrafter, och tillvägagångssätt, fokus och perspektiv, varvat med läsning ur böckerna Krig och fred i kalkland och Det bleka guldet.

Se hela bokmässans program här

Inlagt den

, ,