Kategori: Frontartikel

  • Kalkbruksepoken i romanform

    Böcker av Lars G. Norén Krig och fred i kalkland  ISBN 978-91-527-2827-7 är nyligen publicerad (2022-05-16) och finns tillgänglig i nätbokhandel, till exempel Bokus. Boken finns även tillgänglig i vissa fysiska butiker till exempel Wessman & Petterson och Norrbys bokhandel i Visby Läs mer om boken här Det bleka guldet  publicerades 2020. Läs mer på bokens […]